ER RAKÎB

Bütün varlıklar üzerinide gözcü, bütün işler murakabesi altında olandır.