ER- RAHÎM

Anlamı: Kıyâmet gününde rahmeti yalnız müminlere mahsus olan Allah, demektir.

Kalbin merhameti için

Her kim her gün yüz kere Rahîm ism-i şerîfini söylerse, kalbinde rikkat ve mahlûkâta karşı merhamet peydâ olur