Enam Suresinin Faziletleri Nelerdir?

En’am suresinin fazileti Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Bir kimse, sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra, En’am suresinin başındaki üç ayet-i okursa, Allahü teala, o kimse için yetmiş bin melek vazifelendirir, bunlar kıyamete kadar o kimse için istigfar ederler.’‘

‘‘Kim En’am suresini, arasına dünya kelamı sokmadan okursa, Allahü teala o kimsenin geçmiş günahlarını affeder.’‘

‘‘Halis bir niyetle kılınan iki rek’at namazda, Fatihadan sonra En’am suresini okuyan, her türlü tehlikelerden korunur.’‘

‘‘Kim En’am suresini gece ve gündüz okursa, yetmiş bin melek ona istigfar eder ve onun için af diler.’‘

Hazret-i Ömer buyurdu ki:

‘‘En’am suresi Kur’an-ı kerimin en faziletli surelerinden biridir.’‘

İmam-ı Şafii buyurdu ki:

‘‘Her kim sabah ve akşam sure-i En’am’ın başındaki üç ayetini yedişer defa okuyup ellerine üfleyerek vücudunu mesh ederse, hastalık ve ağrılardan emin olur.’‘