EL VÂSİ.

Anlamı: Geniş ve müsâmahakârdır.

Fakir olmamak için

El-Vâsi’ ism-i şerîfini söyleyen, fakirlik sıkıntısına düşmez. Hırs, gayz ve hasedden kurtulur.