EL RAFİ

Anlamı: Yukarı kaldıran ve yükseltendir.

Maddi-manevi ihtiyaç için

Er-Râfi’ ism-i şerîfini söyleyen, zâlimlerin zulmünden emin olur. Beş yüz kere söyleyenin maddî mânevî ihtiyâcı giderilir.