EL MÜZİLL

Anlamı: Zillete düşürüp hor ve hakir edendir.

Zulümden emin olmak için

El-Müzill ism-i şerîfini yetmiş beş kere söyliyen ve sonra duâ eden kimse, hased edenin hasedinden ve zâlimin zulmünden emin olur.