EL MÜNTEKİM

Suçları, adaleti ile lâyık oldukları cezâya çarpandır.