EL MÜMÎT

Anlamı: Her canlı yaratığın ölümünü yaratandır.

Nefsin itaati için

El-Mümît ism-i şerîfini söyleyenin nefsi itâate gelir.