EL MUKSİT

Anlamı: Bütün işlerini denk birbirine uygun ve yerli yerinde yapandır.

Vesveseden kurtulmak için

El-Muksit ismi şerîfine devâm eden, ibâdette vesveseden kurtulur.