EL MUKADDÎM

Anlamı: Dilediğini ileri geçirip öne alandır.

Zafer için

Muhârebe ânında bir kimse el-Mukaddim ism-i şerîfini söylediğinde kuvvet ve zafer bulur.