EL MÜİD

Mahlûkatı yok ettikten sonra tekrar yaratandır.