EL MUHEYMİN

Anlamı: Herşeyi gözetip koruyandır.

Unutkanlık için

Her kim gusül abdesti aldıktan veya namazdan sonra el-Müheymin ism-i şerîfini söylerse, kalbi aydınlanır, himmet ve şerefe kavuşur. Hâfızası kuvvetlenir, unutkanlığı gider.