EL MÂNİ

Anlamı: Bir şeyin meydana gelmesi ne müsâade etmeyendir.

Beladan korunmak için

El-Mâni’ ism-i şerîfini söyleyen kimse, kendisine gelecek belâdan korunmuş olur.