EL MÂCİD

Anlamı: Değer ve şanı büyük, cömertliği bol çılandır.

Kalbin nurlanması için

El-Mâcid ism-i şerîfini okuyanın kalbi nurlanır.