EL LATİF

Anlamı: Bilimi, eşya ve olayların bütün inceliklerini, sırlarına nâflz, hâdim ve muhîttir.

Huzur ve rahat için

El-Latîf ism-i şerîfini söylemeye devâm edenin üzüntü ve elemi gider, rahat ve huzur bulur.