EL-KUDDÛS

Anlamı: Noksanı gerektiren herşeyden pâk ve münezzehtir.

Dağınıklıktan kurtulmak için

Her gün bin defâ el-Kuddûs ism-i şerîfini söyliyen kimsenin gönlü dağınıklıktan kurtulur.