EL KEBİR

Anlamı: Tek ve pek büyüktür.

İlim ve magfiret için

El-Kebîr ism-i şerîfini söyliyene, ilim ve mârifet kapısı açılır.