EL KAYYUM

Zât ve kemâl sıfatları ile mahlûkatın bütün işlerinde hâkim ve kâimdir. Her şey O’nunla kâimdir.