EL HÂLİK

Anlamı:Vücûda getireceği her şeyi, hikmeti gereğince yaratıp takdir edendir.

Yüzün nurlanması için

Gece yarısı bir miktar zaman el-Hâlık ism-i şerîfini söyleyen kimsenin kalbi ve yüzü nûrlanır.