EL HAFIZ

Yapılan işleri bütün tafsilâtiyle tutan, herşeyi belli vaktine kadar âfât ve belâdan koruyandır.