EL GAFUR

Anlamı: Af ve mağfireti çok olandır.

Ölümün kolay olması için

El-Gafûr ism-i şerîfini söyleyenin son nefeste Kelime-i tevhîdi söylemesi ve ölümü kolay olur.