EL BÂTIN

Hakikât-ı Zâtiyyesi itibariyle duyguların ve akılların idrâkinden gizlidir.