EL BÂSİT

Anlamı: Açan ve genişletendir.

Bol rızık için

Bir kimse ellerini açıp, el-Bâsit ismi şerîfini söylese geçimi genişler. Bol rızka kavuşur.