EL AZİYM

Anlamı: Pek azametlidir.

Elem ve kederden kurtulmak için

El-Azîm ismi şerîfini söyleyen, elem ve kederden kurtulur.