EL ALİYY

Anlamı: O, çok yücedir.

İşte başarı için

El-Alî ism-i şerîfini söyleyen, işlerinde muvafak olup ilerler.