EL ALÎM

Anlamı: Her şeyi çok iyi bilendir.

Manevi sırların açılması için,

El-Alîm ismi şerîfini söylemeye devâm edene mânevî sırlar açılır, hikmet ve mârifete kavuşur.