Düşmandan ve Tuzaklardan Korunma Duası

düşmandan korunmak için okunacak dua, kurulan tuzaklardan korunmak için okunacak dua

Dua’nın Sırrı: Aşağıda gelen Ayeti Kerimeler Cuma ge­cesi miskianber mürekkebi ile yazılır ve aynı ayet yazının üzerine üç yüz on üç defa oku­nur ve su geçirmeyecek şekilde muhafaza içerisine alındıktan sonra üzerinde taşırsa düşman şerrinden korunmuş olur.


DUA:

Len yedurruküm illa eza, ve in yükatiluküm yüvellukümül edbara sümme la yünsarun*

Duribet aleyhimüz zilletü eyne ma sükifu illa bi hablim minellahi ve hablin minen nasi ve bau bi ğadabim minellahi ve duribet aleyhimül meskeneh, zalike bi ennehüm kanu yekfürune bi ayatillahi ve yaktülunel embiyae bi ğayri hakk, zalike bi ma asav ve kanu ya’tedun*