Duhan Suresinin Faziletleri Nelerdir?

Duhan (Ha mim) suresinin fazileti

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

‘‘Bir kimse, Duhan suresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenab-ı Haktan mağfiret talebinde bulunur. Cenab-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabul buyurur.’‘

‘‘Bir kimse, Yasin ve Duhan surelerini herhangi bir Cum’a gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu surelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenab-ı Hak, o kimsenin geçmişteki günahlarını bağışlar.’‘

‘‘Kim geceleyin Duhan suresini okuyup namaz kılar, sonra yatarsa, yetmiş bin melek onun için istigfar getirir.’‘