Duhan (Ha mim) Suresinin Faziletleri

Hadîs-i şerîflerde buyuruldu ki:

“Bir kimse, Duhân sûresini akşamleyin okursa, sabaha kadar yetmiş melek o kimse için Cenâb-ı Haktan mağfiret talebinde bulunur. Cenâb-ı Hak da, o meleklerin taleplerini kabûl buyurur.”

“Bir kimse, Yâsîn ve Duhân sûrelerini herhangi bir Cum’a gecesinde baştan sona kadar okur ve bu okuduğu sûrelerin kudsiyyetine gereği gibi inanır ve güvenirse, Cenâb-ı Hak, o kimsenin geçmişteki günâhlarını bağışlar.”

“Kim geceleyin Duhân sûresini okuyup namaz kılar, sonra yatarsa, yetmiş bin melek onun için istigfâr getirir.”