Duaya Nasıl Başlanmalı?

Duaya Nasıl Başlanmalı?, Duaya Nasıl Başlanır?, Duanın Başı Nasıl Olmalı?, Duanın Başlangıcı

Duaya başlarken şu hususlara dikkat etmemiz gerekir. Öncelikle beden temizliği, abdest ve ruh temizliğine önem verilmeli.

Temiz bir niyet ve teslim olmuş bir kalb ile ellerimizi kaldırarak Mevla’ya yönelmeliyiz. Ellerimizin nasıl duracağı konusunda Rasulul- lah (Sal¡ali ahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurdular:

Duaya Nasıl Başlanmalı?“…Allah’tan avuçlarınızın içiyle isteyin, sırtlarıyla istemeyin…”

Bu konudaki bir başka hadis-i şerifi de Hz. Enes (Radıyallâht Anh) anlatıyor:

  • Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz dua ederken ellerini öyle kaldırdı ki, koltuk altlarının beyazlığını gördüm.”

Elleri kaldırıp istek ve taleplerimize geçmeden önce Alemlerin Rab- bine hamd, Rasulü Muhammed Mustafa (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salat ile başlamalıyız. Bu konudaki hadis-i şerifi de

Fadâle İbnu Ubeyd (Radıyallâhu Anh) anlatıyor:

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) dua eden bir adamın dua sırasında Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)’e salat ve selam okumadığını görmüştü. Hemen:

Bu kimse acele etti, Sonra adamı çağırıp:

Biriniz dua ederken, Allahu Teâla’ya hamd-u senâ ederek başlasın, sonra Peygamber’e salât okusun, sonra da dilediğini istesin, ” buyurdu.