Dua Okurken Aceleci Olunmalı Mı?

Dua Okurken Aceleci Olunmalı Mı?, Dua Ederken Acele Edilir Mi?, Hızlıca Dua Edilir Mi? Çabucak Dua Etmek

Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki;

“Acele etmediği müddetçe her birinizin duasına icâbet olunur. Ancak şöyle diyerek acele eden var; “Ben Rabbime dua ettim duamı kabul etmedi. ”

Müslim’in bu konudaki rivâyeti şöyledir:

“Kul, günah talep etmedikçe veya sıla-i rahmin kopmasını istemedikçe duası icâbet görmeye, kabul edilmeye devam eder. ”

Dua Okurken Aceleci Olunmalı MıTirmizî’nin bir diğer rivâyetinde şöyledir:

“Allah ’a dua eden herkese Allah icâbet eder. Bu icâbet, ya dünyada peşin olur, ya da ahirete saklanır, yahut da dua ettiği miktarca günahından hafifletilmek suretiyle olur. Yeter ki günah talep etmemiş veya sıla-ı rahmin kopmasını istememiş olsun, ya da acele etmemiş olsun. ”

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellenı) bu hadislerinde dua eden insanların bir zaafına dikkat çekmektedir: İsti’cal, acelecilik, bir başka ifâde ile duanın hemen karşılığını görme arzusu.

Müslim’in bir rivâyetinde “Yâ Rasulallah! isti’cal nedir?” diye sorulunca şu açıklamayı yapar:

“Dua ettim, ettim de hiçbir neticesini görmedim ” der ve o anda duayı terkeder. ” Şu halde Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellenı), duanın terkine sevkedecek bir aceleciliği hoş görmüyor. Bu sebeple, her hâlu kârda dua etmeye devam edilmesi için, duanın mutlaka netice vereceğini kesin bir dille ifâde ettikten sonra bu kabulün şu sûretlerden biriyle olacağını belirtir:

  • Ya isteğe uygun olarak dünyada görülecek bir şekilde makbul olur.
  • Ya âhirette verilmek üzere sevap takdir edilir.
  • Yahut günahları affedilir.”