Dua Nedir?

Saygıdeğer okuyucularım! Dua konusu gerçekten çok önemlidir. İlk insan Adem (as) ve Havva anamızdan beri yapılagelmektedir. Cenab-ı Hakk yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim de. Peygamber efendimize şöyle buyurmaktadır.

Ve izâ seeleke îbadî annî feinnî garibün Uciybu değveteddaiy iza deani Felyesteciybulî velyûminûbî le- allehüm yerşüdûne (Bakara sûresi-186)

Ey Muhammedi Kullarım sana beni sorarlarsa, bilsinler ki Ben, şüphesiz onlara yakınım, Ben’den isteyenin dua ettiğinde duasını kabul ederim. Artık onlar­da davetimi kabul edip Bana inansınlar ki doğru yolda yürüyenlerden olsunlar. Ve yine Yüce Rabb’imiz yüce kitabımızda dua eden kullarının başına gelecek musibetleri nasıl defedeceğini buyurmaktadır.

Beliyyahu tedune feyekşifu matedûne ileyhi inşâ- evc tensevne ma tüşrikûn (Enâm sûresi-4i)

Sadece Allah’a yalvarınız. (Duâ ediniz) dilerse yal- var-dığınız şeyi giderir. Sizde ona ortak koştuklarınızı unutursunuz. Cenâb-ı Hakk başka bir ayetinde de duâ edenin karşı­lığını alacağını boş çevirmeyeceğini buyurmaktadır. Ve kâle rabbükümüd’ûniy estecib leküm, innelle- ziyne yestekbirûne’an’ibadetîy seyedhulûne cehenne­me dâhirîyne (Mümin suresi-60)

Rabbi’niz: Bana duâ edin, size karşılığını vereyim. Bana ibadet etmekten, büyüklenip yüz çevirenler a/çalmış olarak cehenneme girecekler.