Dua Nasıl Edilir?

Dua, kulun ümit dalı ve Rabbine bağlılığının en güzel ifadesidir.

Dua, cennet yollarım açan, kalbe safa, ruha gıda veren ve ebediyet serinliğini tattıran vecd halidir.

Dua, mümin için eşi bulunmaz bir silah, ümit gecesinde hayırlı bir sabah, bela, şiddet ve felaket çemberinden kurtuluş ve felahtır.

Dua, yerde nur, gökte nur, sağda nur, solda nur ve kul için bir tükenmez huzurdur.

Dua, Hak kapısının halkasını tutmak, çırpman gönüllere ilahi rahmeti dilemektir.

Dua, kulun şerefini arttıran, iki âlemde de yüzünü ak eden, bir güzellik bulutu halinde rahmet katrelerini gönül toprağına döken en hayırlı şeydir. Nihayetsiz kudret ve sonsuz Rahmet sahibi Mevla’mız buyuruyor ki:

dua nasıl edilir

 

“Kullarım sana, beni sorduğunda (onlara söyle):

-Ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin dileğine karşılık veririm. O halde (kullarımda) benim davetime uysunlar ve bana inansınlar ki doğru yolu bulular.

dua-nasıl-edilmeli