Dua Ederken Israrcı Olunmalı Mı?

Dua Ederken Israrcı Olunmalı Mı?, dua ederken ısrarcı olmak, duada ısrarcı olmalımıyız, dua ederken ısrar etmelimiyiz

Kul duasında ısrarlı olmalıdır. Israr, güvenden, güven de büyüğün yüceliğinden meydana gelir. Duadaki ısrar, yüce yaratıcını duaları kesin kabul ettiğinden meydana gelir.

Rasûlullah (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) buyurdular ki:

“Sizden biri dua edince “Yâ Rabb! Dilersen beni affet! Yâ Rabb! Dilersen bana rahmet et! ” demesin. Bilakis, azimle, kesin bir üslubla istesin, zira Allah Teâla ’yı kimse icbar edemez. ”

Kâinatın Efendisinin buyurduğu üzere, Yâ Rabb! Dilersen beni affet, demenin yerine, kesin bir ifade ile Yâ Rabb beni affet, denilmelidir. Bu söz, bir zorlama ya da mecburiyete dönüşmez. Bu söz, güvenden meydana gelen bir sözdür. Mümin kul bilir ki; ben rabbime niyazda bulunduğumda, O benim niyazıma cevap verir. Cevap verince de, beni affeder. Hadis-i şerifte gecen icbar kelimesi, zorla elde etme, dayatma manasınadır. Allah Celle Celâlühüfnü kimse zorlayamaz, buna hiçbir varlığın gücü yetmez.

Dua Ederken Israrcı Olunmalı Mı