Dilek ve Arzunun Kabulu İçin Dua

Yüce Mevla’ya dua ettiğinizde (ondan önemli bir talebinizi niyaz ettiğinizde) yada Kur’an oku­duğunuzda hemen ardından aşağıda gelen duayı okursanız dua, dilek ve taleplerinizin daha çabuk kabul olunacağı umulur. Dua şudur:

Bîsmillâhirrahmânîrrahîm, Allâhümme innî edûke kemâ emertenî, festeciblî kemâ veadtenî (3-defa)*

Allâhümme innî es-elüke kifayeten min kesîrin mea hâceti bî ileyhi azîmeh*

Fe-ğınâke anhü kadlmün ve hüve indî kesîrün ve hüve aleyke sehlün yesîr*

Femnün aleyye bihî inneke alâ külli şey­in kadîr*

Amîn, yâ Rabbel-âlemîn*