Define Bulmak İçin Okunacak Dua

Define Bulmak İçin Okunacak Dua, define bulma duası, hazine duası, hazine bulma duası, define ve hazine için dua, define için esma

Yeri belli olmayan bir definenin yerini bulmak için fındık veya zeytin ağacından çatal bir dal kesilir.

Bir köşesine:

defineduası1

Sübhânellezî esrâ bi abdihî leylen minel mescidil harami ilel mescidil aksallezî bâraknâ havlehû li nüriyehû min âyâtinâ innehû hüves semiy’ul besıyr*

İkinci köşesine:

defineduası2

Ve min âyâtihî halkus semâvâti vel erdı ve mâ besse fîhimâ min dâbbetin ve hüve alâ cem’ıhim izâ yeşâü kadir*

Üçüncü köşesine:

defineduası3

Ve teral cibâle tahsebühâ câmideten ve hiye temürru merras sehâbi sun’allâhillezî etkane külle şey’in innehû habîrun bimâ tef alûn*

Dördüncü köşesine:

defineduası4

Ve in küllün lemmâ cemiy’un ledeynâ muhdarûn* Ve âyetün lehümül erdul meyteh* ahyeynâhâ ve ahracnâ minhâ habben fe minhü ye’külûn*

Ayet-i kerimeleri yazılır. Üzerine (21) kere ikinci ciltte yazılı “Kasemü’l-EmlâkiM-Felekiyye” okunur. Çubuk bu suretle hazırlandıktan sonra ihtiyaç zamanında kullanılmak üzere muhafaza olunur. Define araştırması sırasında çatalın tekli tarafı yere eğik vaziyette tutulur ve devamlı olarak “KasemüM- Emlâki’l-Felekiyye” okunur, ta ki çubuk ele yapışmış gibi seni definenin üzerine götürünceye kadar.

Define Bulmak İçin Okunacak Dua, define bulma duası, hazine duası, hazine bulma duası, define ve hazine için dua, define için esma
Define Bulmak İçin Okunacak Dua, define bulma duası, hazine duası, hazine bulma duası, define ve hazine için dua, define için esma