Cuma Günü ve Gecelerinde Edilecek Dualar

AÇIKLAMA: Cuma gününde hangi dualar edilir?, cuma gecelerinde hangi dualar edilir?

“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte na­mazda Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir” (Buhârî, De’avât, 6i) anlamındaki hadis bunu ifade etmektedir.

Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali’ye buyurmuştur ki; “Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte birinde kal­kabilirsen (kalk ve dua et). Çünkü o vakit, (meleklerin) şa­hit olduğu bir zaman dilimidir. Bu vakitte yapılan dua kabul olur” (Ebû Davûd, Dua, 115)

Peygamberimiz (s.a.s.); “En faziletli günlerden biri de Cuma günüdür” buyur­muş ve bu günde kendisine çok salât ü selâm getirilmesini istemiştir. (İbn Hıbbân, Ed’ıye, No: 910)