Çocuk Konuşmaya Başlayınca Okunacak Olan Dua

Çocuk konuşmağa başlayınca, en önce Lâ ilâhe illâllah kelimesini ona öğretir. Bunu yedi defa ona telkîn eder. Sonra ona: “Fe te’âlâllahül melikül hakku lâ ilâhe illâ hüve Rabbül arşil kerîm” âyetini telkîn eder. Sonra Âyet’l- kürsî’yi ve Haşr sûresinin sonu olan Hüvallahüllezî’yi okuyup öğretir.