Cin Tutan İçin

Dua’nın Sırrı:

Bir adamı cin tutsa, def etmek için Âyetü’I-Kürsî, llııkııra Sûresi’nin 163. ayetini ve bu mübarek mührü yazıp boynunda taşırsa kurtulur.