Her Çeşit Göz Hastalığına Şifa Olan Ayet/Dua

DUA:

Fe keşefna anke ğitaeke fe besarukel yevme hadid*


Dua’nın Sırrı: Her çeşit göz hastalıklarına karşı yukarıdaki ayeti kerime en az üç gün, günde yetmiş (70) defa okunduğu takdirde şifa bulacağı muhakkaktır.

Biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir).