HER ÇEŞİT DİLEK, HACET, RIZIK, BEREKET KAPILARININ AÇILMASI, BORÇLARIN KOLAY ÖDENMESİ, İÇİN EN KUVVETLİ DUA

Aşağıda gelen mübarek duayı zaman zaman Peygamber Efendimizin okuduğu ve çok makbul bir dua olduğu bizlere de tavsiye buyurdukları ri­vayet olunmaktadır.

Bismillâhirrahmânirrahîm,

Allâhümme edhıl alel kubîris-sürûr*

Allâhümme ağni külle fakîr*

Allâhümme eşbi’ külle câi’ *

Allâhümmeksi külle aryan*

Allâhümmakdi deyne külle ğarîb*

Allâhümme fükke külle esîr*

Allâhümme aslih külle fâsidin min ümûril müslimîn*

Allâhümmeşfi külle merîd*

Allâhümme südde fakrenâ bi-ğınâke*

Allâhümme ğayyir sûe hâlenâ bi-husni halik*

Allâhümmkdî annaddeyni ve ağninâ minel-fakri inneke alâ küllişey-in kadîr*