Cenazede Okunacak Olan Dua

Allahumme’ğfir li hayyina ve meyyitina ve şahidina ve ğaibina ve zekerina ve ünsana ve sağrina ve kebirina. Allahumme men ahyeytehu minna feahyihi ala’l- islami ve men teveffeytehu minna fe-teveffehu ala’l-iman. Ve hussa haza’l-meyyite bi’r-ravhi ve’r-rahati ve’l-mağfirati ve’rıdvan. Allahumme in kane muhsinen fezid fi ihsanihi ve in kane musi’en fetecavez anhu ve lekkihi’l-emne va’l-buşra ve’l- kerameteve’z-zulfa bi-rahmetike ya erhame’r-rahimin.
( Cenaze kadın ise, ‘‘..hussa’dan sonraki zamirler müennes olarak okunur)”