Esmaül Hüsna Söylemenin Faydaları

Esmaül Hüsna neden söylenir, Esmaül Hüsanın Faydaları nelerdir Yusuf Nebhani hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Kalbin temizlenmesi için El-Ahiru ismi şerifini söyliyenin gönlü temizlenir. Safaya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü tealadan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar. Manevi sırların açılması için El-Alim ismi şerifini söylemeye devam edene …

Borç ve Sıkıntılar İçin Okunacak Dua

borç ve sıkıntı duası, borçlar için dua, sııkıntılar için dua, para duası Ebu Abdullah el-Kureşi hazretleri, duası makbul bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halilürrahman denilen yerdeki İbrahim aleyhisselamın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim aleyhisselamın makamı yanında uyuya …

Hangi Dualar %100 Kesin Kabul Olur?

Kıymetli, değerli zamanlarda yapılan dualar %100 kesin kabul olur. Peki bu zamanlar hangi zamanlardır? Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın onbeşinci gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval …

Her Türlü Zarardan ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin Dua

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ürraûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin. Bu duâ her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ …

Korkunca ve Korkulu Zamanlarda Okunacak Dua

Korkulu zamanlarda, “Kelime-i temcîd”, yâni “Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhil’aliyyil’azîm” çok okumalıdır. Muhammed Mâsum hazretleri buyurdu ki: “Dertlerden kurtulmak ve murâda kavuşmak için beşyüz kere Lâ havle velâ kuvvete illâ billah ile evvelinde ve âhırında yüzer defa salevât-ı şerife okuyup duâ etmelidir”. Mu’avvizeteyn,yâni iki Kul-e’ûzü’yü çok okumak da faydalıdır. …

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua, Evden Çıkma Duası, Evden Çıkarken ve Eve Girerken Hangi Dua Edilir, Okunur, Eve Girerken Yapılacak Dua Evden Çıkarken Okunacak Dua Okunuşu: Bismillâhi tevekkeltu ‘ale ’l-lâh! Allâhumme innî e uzu bi-ke en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev …

Huzur Veren Dualar Nelerdir?

Huzur Veren Dualar Nelerdir?, Hangi Dualar Huzur Verir, Huzur Vermesi İçin Okunacak Dua, Huzur Duası, Duaları “Allahım! Beni seni ve Peygamberini seven, sana ve peygamberine itaat eden bir insan eyle. Bütün günlerimi iyilik ve güzelliklerle dol­dur. Dünya ve ahiretteki her türlü hayrı, güzellik ve nimetleri senden ister, her türlü kötülükten …

Sıkıntı ve Belalardan Korunmanın Yolları

Sıkıntı ve Belalardan Korunmanın Yolları, Sıkıntıdan ve Beladan Nasıl Kurtulurum, Sıkıntılardan ve Belalardan Kurtulma ve Korunma Duaları Sıkıntıdan kurtulmak için sebeplere yapışmak gerekir. “Çalışmadan dua eden, silahsız savaşa giden gibidir.” Hadis-i şerif de sebeplen yapışmayı emretmektedir. Kur’an-ı Kerim’de mealen, “Her zorluğun bir kolaylığı vardır. ” buyruluyor. Sıkıntıdan kurtulmanın da çaresi …

Şerrinden Korkulan Biri ile Karşılaşınca Okunacak Dua

Şerrinden Korkulan Biri ile Karşılaşınca Okunacak Dua, Zalimden Korkunca Okunacak Dua, kötü bir borç­luya işin düştüğü zaman Kâinatın Efendisi (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Efendimiz ashabına bu­yurdu ki: “Bana Cibril’in öğrettiğini size öğreteyim mi? Çok cimri ve kıskanç birine yahut zalim bir sultana yahut fahşinden korktuğun kötü bir borç­luya işin düştüğü …

Beladan Korunmak İçin Okunacak Dua

Beladan Korunmak İçin Okunacak Dua, Beladan Kurtulmak İçin Dua, Beladan Korunma Duası, Beladan Kurtulma Duası, Belaya Okunacak Dua Hazreti Ömer ve Hazreti Ebû Hüreyre (Radıyallâhu Anh) anlatıyorlar: Rasûlullah buyurdular ki: Kim bir belaya uğrayanı görünce şu duayı okursa: Arapçası:         Türkçe Meal’i: “Seni imtihan ettiği şeyde bana …