HER ÇEŞİT DİLEK, HACET, RIZIK, BEREKET KAPILARININ AÇILMASI, BORÇLARIN KOLAY ÖDENMESİ, İÇİN EN KUVVETLİ DUA

Aşağıda gelen mübarek duayı zaman zaman Peygamber Efendimizin okuduğu ve çok makbul bir dua olduğu bizlere de tavsiye buyurdukları ri­vayet olunmaktadır. Bismillâhirrahmânirrahîm, Allâhümme edhıl alel kubîris-sürûr* Allâhümme ağni külle fakîr* Allâhümme eşbi’ külle câi’ * Allâhümmeksi külle aryan* Allâhümmakdi deyne külle ğarîb* Allâhümme fükke külle esîr* Allâhümme aslih külle fâsidin …

Borçtan Kurtulma Duası

DUA: ” Allahümmekfini bilhalalike an haramike ve ağnini bi fazlike ammen sivake” Meal: “Allah’ım! Helal rızkın ile beni haramdan koru ve fazlu, kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme” (İhya-i Ulûmiddîn) Sevgili Peygamberimiz (s.a.v) buyurdu ki: “Bu duayı okuyan kimsenin dağlar kadar borcu olsa, onu ödemeye muvaffak olur ve sonunda zengin …

Evde Bereket İçin Okunacak Dua

bereket duası DUA: “La havle ve lâ kuvvete illa billahi’l aliyyi’l azim.” Dua’nın Sırrı: Günde 100 tane okuyan, rızıksız kalmaz, servete kavu­şur. Biiznillah.

Borç Sıkıntısından Kurtaran, Ödemeyi Kolaylaştıran, Yeni Kapılar Açan Dua

DUA: “Allahümme inni eûzü bike minelhemmi ve hazeni ve eûzü bike minel aczi vel keseli ve eûzü bike minel- cübni velbuhli ve eûzü bike min ğalebet’ddeyni ve kahriricâli.” Manası: “Ey Allah’ım! Elem ve şaşkınlık halinden, acizlik ve bıkkınlıktan, korkaklık cimrilikten, borcun kendimi altet- mesinden, insanların nefsimi kullanmaya çalışmasından ve kahrından …

Zengin Olmak İçin Okunacak Dua

zenginlik duası, zengin olma duası, zenginlik için dua Dua’nın Sırrı: Cenab-ı Haktan hayırlı zenginlik istemek için Leyi Su­resi yüz sekiz (108) defa okunur.

Bereket ve Rızık Genişliği İçin Okunacak Dua

Dua’nın Sırrı: Bereket ve rızık genişliği için Saffat Suresini okumakta çok fayda vardır.

Zenginlik ve Bereket İçin Okunaca Dua

bol rızık duası, bereket duası, zenginlik duası Dua’nın Sırrı: Bol rızık, zenginlik ve bereket için Vakıa Sûresi’nin kırk bir (41) kere okunması gerekmektedir. Saygıdeğer okuyucularım! Vakıa Sûresi geçim sıkıntı­sı çeken kardeşlerimiz için çok faydalıdır. Okuyanları inşa­llah Cenâb-ı Hakk darlıktan kurtarır.

Borçtan Kurtulmak İçin Okunacak Dua

borçtan kurtulma duası, haramdan korunmak için okunacak dua Dua’nın Sırrı: Borçtan kurtulmak veya haramdan muhafaza olmak için kişi Mümtehine Sûresini okumaya devam ederse borç sıkıntısından kurtulur. Cenâb-ı Hakk ödeme kolaylığı verir ve haramdan da uzak olur.

Bol Rızık Duası

bereket duası, işlerin açılması için dua, zenginlik duası, para duası, evde bereket olması için okunacak dua Dua’nın Sırrı: İşlerin açılması rızkın artması, evinde ve işinde bere­ket olması için bu duayı üzerinde taşıyan yahut günde iki, kere okuyan ve evine asan kişinin rızkı artar, işleri yoluna girer. DUA: Bismillahirrahmanirrahiym Yâ Allah, …

Zengin Olmak İçin Okunacak Dua

zengin olma duası, zenginlik duası, para duası Dua’nın Sırrı: Cenâb-ı Hakk’tan hayırlı zenginlik istemek için Leyi Sûresi yüz sekiz (108) kere okunur. LEYL SÛRESİ DUA: Bismillâhirrahmânirrahiymi. (1) Velleyli izâ yağşâ. (2) Vennehâri izâ tecellâ. (3) Ve mâ halakazzekere vel’ünsâ. (4) İnne sa’yeküm leşet- tâ. (5) Feemmâ men a’tâ vettekâ. (6) …

Bereket ve Rızık Genişliği İçin Dua

bereket duası, bol rızık duası, bolluk duası, rızık genişliği için okunacak dua Dua’nın Sırrı: Bereket ve rızık genişliği için Saffât sûresini oku­makta çok fayda vardır. SAFFÂT SÛRESİ  

Bol Kazanç Duası

bol rızık duası, kazanç duası, bereket duası, maişet duası Dua’nın Sırrı: Maişet ve kazancın artması için İnşirah sûresi hergün okunur. DUA: Bismillâhirrahmânirrahiymi. Elem neşrah leke sadreke. Ve vada’nâ’anke vezre- ke. Elleziy enkadazahreke. Ve refâ’nâ leke zikrere Fe- inne me’al’usri yüsren. İnne ma’al’usri yüsren. Feizâ ferağte fensab. Veilâ rabbike ferğab