Esmaül Hüsna Söylemenin Faydaları

Esmaül Hüsna neden söylenir, Esmaül Hüsanın Faydaları nelerdir Yusuf Nebhani hazretleri, Esmai hüsna’yı söylemenin faydalarını şöyle bildirir: Kalbin temizlenmesi için El-Ahiru ismi şerifini söyliyenin gönlü temizlenir. Safaya kavuşur. Günde yüz defa söylenirse, Allahü tealadan başka her şeyin sevgisi kalbden çıkar. Manevi sırların açılması için El-Alim ismi şerifini söylemeye devam edene …

Borç ve Sıkıntılar İçin Okunacak Dua

borç ve sıkıntı duası, borçlar için dua, sııkıntılar için dua, para duası Ebu Abdullah el-Kureşi hazretleri, duası makbul bir zat idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halilürrahman denilen yerdeki İbrahim aleyhisselamın makamını ziyaret etti. Ziyaret sırasında İbrahim aleyhisselamın makamı yanında uyuya …

Hangi Dualar %100 Kesin Kabul Olur?

Kıymetli, değerli zamanlarda yapılan dualar %100 kesin kabul olur. Peki bu zamanlar hangi zamanlardır? Cuma günü ve gecesi, ezan vakti, ezan ve ikamet arası, her günün seher vakti, gecenin ikinci yarısı, Receb’in ilk gecesi, Şa’ban’ın onbeşinci gecesi, Bayram geceleri, Arefe günü, Ramazan gün ve geceleri, iftar zamanı, her günün zeval …

Her Türlü Zarardan ve Şeytanın Vesvesesinden Korunmak İçin Dua

Her türlü zarardan ve şeytanın vesvesesinden korunmak için Yâ Allah-ür-rakîb-ül-hafîz-ür-rahîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-halîm-ül’azîm-ürraûf-ül-kerîm. Yâ Allah-ül-hayy-ül-kayyüm-ül-kâimü alâ külli nefsin bimâ kesebet, hul beynî ve beyne adüvvî! E’ûzü bi-kelimâtillâhittâmmati min şerri külli şeytânın ve hâmmatin ve min şerri külli aynin lâmmetin. Bu duâ her sabâh ve akşam üç def’a okunup kendi üzerine veyâ …

Fakirlikten ve Geçim Sıkıntısından Kurtulmanın Yolları

Fakirlikten ve Geçim Sıkıntısından Kurtulmanın Yolları, fakirlikten, geçim sıkıntısından, geçinememekten kurtulmanın yolları, hangi dua edilmeli Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hazreti Ömer: “Çalışın, kazanın, çalışmadan rızık beklemeyinl” buyurmuştur. Lokman Hekim de: “Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır. ” buyurmuştur. Hiçbir canlı rızık için endişe etmemelidir! Kur’an-ı Kerim’de: “Her canlının rızkı …

Sıkıntıları Gidermek ve Hayırlı İşler İçin Dua

Sıkıntıları Gidermek ve Hayırlı İşler İçin Dua, Sıkıntıları, Derleri Gidermek İçin Okunacak Dua, Hayırlı İşlerin Nasip Olması İçin Dua, Hayırlı Bir İş Duası Bu duanın sabah namazlarından sonra okunması daha faziletlidir. Her ibadette olduğu gibi duada da ihlâs önemlidir. Bu dua sabah na­mazının akabinde ihlâs ile okunursa, günahlardan mağfireti, dertlerden …

Borçlardan Kurtulmak İçin Dua

Borçlardan Kurtulmak İçin Dua, Borçtan, Sıkıntıdan Kurtulmak İçin Okunan ve Okunacak Olan Dua Hazreti Ali (Radıyallâhu Anh)’ın anlattığına göre, “Bir mükâteb ona gelerek: Kitabet borcumu ödemekten aciz kaldım, bana yardım et, Ali ona şu cevabı verdi: Sana, Rasûlullah’m bana öğretmiş bulunduğu bir duayı öğreteyim. Onu okuduğun takdirde Sıyr dağı kadar …

Geçim Sıkıntısı İçin Okunacak Dua

Geçim Sıkıntısı İçin Okunacak Dua, Rızık darlığı ve geçim sıkıntısı, maddi sıkıntı, parasal sıkıntı çeken bir kimse için eşref bir saatte besmele, varsa ceylan derisine ceylan derisi yoksa temiz bir kağıt üzerine 121 defa yazılır ve cavi, ak gün­lük, miya saile denilen güzel kokulu tütsülerle tütsüledikten sonra, maişeti dar olan …

Borç ve Sıkıntı Duası

borç ve sıkıntıdan kurtulma duası, borçları ödemek için dua, dertlerden kurtulmak için dua Ebû Abdullah el-Kureşî hazretleri, duâsı makbûl bir zât idi. Mısır’da bulunduğu sırada büyük bir kıtlık olmuştu. Bunun üzerine Mısır’dan ayrılıp Kudüs’e gitti. Filistin’deki Halîlürrahmân denilen yerdeki İbrâhim aleyhisselâmın makâmını ziyâret etti. Ziyâret sırasında İbrâhim aleyhisselâmın makâmı yanında …

Fakirlikten Kurtulmak İçin Okunacak Dua

AÇIKLAMA: Fakirlikten kurtulma duası, maddi zor durumdan kurtulma duası. Dinimiz çalışarak kazanmayı emretmektedir. Hz.Ömer, “Çalışın, kazanın! Çalışmadan rızık beklemeyin! Allahü teâlâ gökten para yağdırmaz” buyurdu. Hz.Lokman Hakim de, “Çalış, kazan! Çalışmayıp muhtaç olanın dini ve aklı noksandır” buyurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: “Eve girerken “İhlas” suresini okuyan, fakirlik görmez.” “Sıkıntıya …

Zenginlik Kapılarının Açılması İçin Dua

zengin olmak için dua, zenginlik için dua Dua’nın Sırrı: Aşağıdaki ayeti celîleyi sıkça okumaya de­vam eden kimselere bir an evvel zenginlik kapılara açılır ve maddi açıdan kimseye muh­taç olmazlar. DUA: Kulillahümme malikel mülki tü’til mülke men teşaü ve tenziul mülke mimmen teşa’, ve tüizzü men teşaü ve tüzillü men teşa’, …

Zengin Olmak İçin Okunacak Dua

zenginlik duası, zengin olma duası, zenginliğin kapılarının açılması için dua, para duası Her sabah namazından sonra on yedi (17) defa Ya Basit ismi şerifini zikreden kişiye zenginlik nasip olur. Ve yine her yemekten sonra ondört (14) defa Ya Vehhab ve on defada Ya Rezzak ismini zikretmeye devam eden kimsenin feyiz …