Yemeğe Başlarken ve Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua

Yemeğe Başlarken ve Yemek Yedikten Sonra Okunacak Dua, Yemek Duası, Yemeğe Başlarken Hangi Dua Okunur, Yapılır, Edilir, Yemek Bitince Hangi Dua Okunur, Yemekten Sonra Yapılacak Dua Yemeğe Başlarken Okunacak Dua Okunuşu: Allâhumme bârik lenâ fı-mâ rezaqtenâ ve qinâ ‘azâbe ’nnâr. Bismillah! Anlamı: Allâh’ım! Bize nzık olarak verdiğin nimetleri bereketlendir. Bizi …

Tuvalete Girerken ve Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua

Tuvalete Girerken ve Tuvaletten Çıkarken Okunacak Dua, Tuvalete Girerken Ne Yapılır, Ne Edilir, Tuvaletten Çıkarken Hangi Dua Okunur, Okumalıyım, Duayı Tuvalete Girerken Okunacak Dua Okunuşu: Bismillâhi Allâhumme innî eûzu bike mine’l-hubsi ve ’l-hebâisi! Türkçe Anlamı (Meali): Allâh’ın adıyla! Allâh’ım! Her türlü pislikten ve pis olan şeylerden Sana sığınırım! Arapçası: [İbn …

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua

Evden Çıkarken ve Eve Girerken Okunacak Dua, Evden Çıkma Duası, Evden Çıkarken ve Eve Girerken Hangi Dua Edilir, Okunur, Eve Girerken Yapılacak Dua Evden Çıkarken Okunacak Dua Okunuşu: Bismillâhi tevekkeltu ‘ale ’l-lâh! Allâhumme innî e uzu bi-ke en edille ev udalle ev ezille ev uzelle ev ezlime ev uzleme ev …

Yolculuğa Çıkarken ve Yolculuktan Dönerken Okunacak Dua

Yolculuğa Çıkarken ve Yolculuktan Dönerken Okunacak Dua, Tatilden, Yoldan, Biryerden, Dönüşte, Okunacak Dua, Tatile, Yola, Şehirdışına, Yurtdışına Giderken Okunacak Dua Yolculuğa Çıkarken Okunacak Dua: Okunuşu: Allâhumme innî e uzu bike min va ‘sâi s-seferi ve kebâeti l murıqalebi ve’l-cevri ba‘de’l-kevri ve da‘veti’l-mazlûmi ve sû i ’l-manzari fi ’l-ehli ve ’l-mâli! …

Asker Uğurlama Duası

Asker Uğurlama Duası, Asker Yolculama Duası, Asker Gönderme Duası, Asker Uğurlarken Okunacak Dua, Asker Duası, Askere Giderken Okunacak Dua Bismillâhirrahmânirrahîm İnsanı çamurdan yaratan, sonra onu bambaşka bir yaratık yapan Yaratanların en güzeli Allah’ım! Sen çok yücesin! Yâ Rabbi! Gördüğümüz ve görmediğimiz âlemlerin Yara­tıcısı Şensin. Sen her şeye kâdir ve hâkimsin! …

Sabahları Okunacak Dualar

Sabahları Okunacak Dualar, Sabahları Hangi Dualar Okunur, Sabah Duası, Arapçası, Türkçesi, Okunuşu Okunuşu: Esbahnâ ve esbaha ’l-mulku li ’l-lâhi ‘azze ve celle. Ve’l-hamdu li’l-lâh, ve’l-kibriyâu ve’l-‘azametu li’l-lâh, ve l-halqu ve l-emru ve l-leylu ve ’n-nehârıı ve mâ sekene fîhimâ li l-lâhi te âlâ. Allâhume ’c‘al evvele haze’n-nehâri salâhan ve evsatuhu …

Yatmadan Önce Okunacak Dua

Yatmadan Önce Okunacak Dua, Uyumadan Önce Okunacak Dua, Uyku Duası, Uyurken Hangi Dua Okunur, Mustafa Karataş Uyku Duası Okunuşu: Allâhumme eslemtu nefsi ileyke ve veccehtu vechî ileyke ve elce ’tu zahrî ileyk Âmentu bi-kitâbike ’l-munezzel ve bi- nebiyyike ’l-mursel! Allâhumme nefsî halaqtehâ leke mahyâhâ ve leke memâtuhâ, in qabeztehâ fe …