Kadir Gecesinde Ne Yapılır?, Hangi Dualar Okunur?, Hangi İbadetler Yapılır?

AÇIKLAMA: Kadir Gecesinde ne yapılır?, Hangi dualar okunur?, Hangi ibadetler Yapılır?, Hangi namaz kılınır?, Namazdan sonra ne yapılır? Bu gece 4 rek’at kadir gecesi namazı kılınır: 1’nci rek’atte: 1 Fatiha, 3 İnnâ enzel- nâhü… 2’nci rek’atte: 1 Fatiha, 3 İhlası şerif. 3’üncü rek’atte: 1 Fatiha, 3 İnnâ en- zelnâhü… 4’üncü …

İmamı Şa’rani Hazretleri Kadir Gecesi’nin Ne Zaman, Hangi Gece, Tam Olarak Ne Zaman Olduğunu Ramazanın Giriş Günlerine Göre Nasıl Tesbit Etmiştir

AÇIKLAMA: İmamı Şa’arani’ye göre Kadir Gecesi ne zaman? Kadir gecesinin, Ramazanı şerifin 20’sinden sonraki tek gecelerinde aran­masına dair müteaddit hadisi şerifler vârid olmuştur. Birinden itibaren tek ge­celerde aranmasını tavsiye eden bü­yüklerimiz de vardır. İmamı Şa’rânî Hazretleri, Kadir gece­sinin kaçıncı gece olduğunu, Ramazanı şerifin giriş günlerine göre şöyle tesbit etmiştir: Ramazanı …

Ramazan Ayı Boyunca Yapılacaklar

AÇIKLAMA: Birinci 10 gün içinde mümkünse teş­bih namazı kılınır ve hatmi enbiya yapı­lır. İkinci 10 gün içinde mümkünse yine teşbih namazı kılınır ve hatmi enbiya yapılır. Üçüncü 10 gün içinde tevbe-istiğfar, hatmi enbiya ve 7 salât ü selâmdan sonra mümkünse hatmi istiğfar yapılıp, yâni 1001 defâ Estağfirullâhe’l-azıym ve etûbü ileyk …

Ramazanın (Ramazanı Şerifin) İlk Akşamı Yapılacak İbadetler ve Okunacak Dualar

AÇIKLAMA: Ramazanı şerifin ilk akşamı, (Şaban’ın son gününü, Ramazan’ın ilk gü­nüne bağlayan gece) akşamla yatsı arasında 2 rek’at teşekkür namazı kılı­nır. “Yâ Rabbi, Ramazanı şerif ile mü­şerref kıldığın için” denilir ve namaza durulur. Fatiha’dan sonra birinci rek’atte 1 İnnâ a’taynâ, ikinci rek’atte 1 İhlası şerif okunur. Namazdan sonra; 70 İstiğfarı …

Ramazan’da Oruç Tutmaya Ne Zaman ve Nasıl Niyet Edilir?

Oruç tutmak için niyet çok önemlidir. Niyetsiz oruç geçerli değildir. Niyeti nasıl yapacağımızı bilmemiz lazım. Bu yüzden oruç ikiye ayrılmaktadır: Akşamdan itibaren gündüz kuşluk vaktine kadar niyet edilebilen oruçlar: Adanan oruçlar ve nafile oruçları olarak kabul edilebilinir. Bu oruçlara gece imsak vaktinden önce niyet edilebileceği gibi gündüz kuşluk vaktine kadar …

Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İçin Okuacak Dua

Dua’nın Sırrı: Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen kimseler Cuma geceleri iki rekat na­maz kılar ve Maun suresini kırk (40) kez okuyup abdestli olarak sağ taraflarına yatıp uyurlarsa Rasulüllah Efendimizi rüyalarında görürler. Maun Suresi: Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. …

Evliliğin Yolu Kısmet Duası: Taha Suresi

Cuma geceleri Taha suresini okumaya devam eden kızların ya da dul bayanların tez zamanda kısmetleri çıkar ve evlenirler. Taha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim Taha Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka İlla tezkiratel limey yahşa Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula Errahmanü alel arşisteva Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı …

Aile Huzuru İçin

Dua’nın Sırrı: Aile huzuru için aşağıda gelen isimler 313 adet cuma geceleri temiz suya okunarak içil­meye devam edilirse kısa zamanda aile huzu­ru sona erer, huzur ve bereket çoğalır. DUA: Yâ Vedûd, yâ zel arşil mecîd ve fe’âlün limâ yürîd

Berat Kandilinde Okunacak Dua

Berat gecesi duası, Berat kandili duası, Berat kandilinde yapılacak ibadetler, Berat gecesinde ne yapılır, hangi dua okunur DUA: Bismillahirrahmanirrahim. Alahümme in künte ketebte ismi şâkiyyen fi duvanil eşkiyâi femhuhü vektübni fi duvanissüadai ve in künte ketebte ismi saedin fi divanissüeda’ fesbbit hü feinneke külte fi kitabilkerim. Yemhullâhu mâ yeşa ve …

Düşmandan ve Tuzaklardan Korunma Duası

düşmandan korunmak için okunacak dua, kurulan tuzaklardan korunmak için okunacak dua Dua’nın Sırrı: Aşağıda gelen Ayeti Kerimeler Cuma ge­cesi miskianber mürekkebi ile yazılır ve aynı ayet yazının üzerine üç yüz on üç defa oku­nur ve su geçirmeyecek şekilde muhafaza içerisine alındıktan sonra üzerinde taşırsa düşman şerrinden korunmuş olur. DUA: Len …

Cuma Günleri Okunan Zenginlik Duası

cuma günü okunacak dualar, cuma günü hangi dualar okunur, cuma günü okunan dualar Dua’nın Sırrı: Cuma günleri Cuma namazından sonra yetmiş (70) defa aşağıdaki duayı okumaya devam eden kimseyi yüce Mevla diğer cuma­ya kadar her türlü sıkıntı ve meşakkattan kurtarır ve kimseye muhtaç olmayacak dere­ceye yükseltir. Halk arasında kadir ve …