Cuma Günü ve Gecelerinde Edilecek Dualar

AÇIKLAMA: Cuma gününde hangi dualar edilir?, cuma gecelerinde hangi dualar edilir? “Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman o saatte na­mazda Allah’tan bir hayır isterse, Allah ona istediğini verir” (Buhârî, De’avât, 6i) anlamındaki hadis bunu ifade etmektedir. Peygamberimiz (s.a.s.), Hz. Ali’ye buyurmuştur ki; “Cuma gecesi olduğu zaman gecenin son üçte …

Zilka’de Ayında Hangi Dualar Okunur? Zilka’de Ayında Hangi İbadetler Yapılır?

Zilka’de Ayında okunacak olan dualar ve yapılacak olan ibadetler. Zilka’de Ayında teheccüd namazına kalkılmalı mıdır?, Zilka’de Ayında teheccüd namazı kılınmalı mıdır?, Zilka’de Ayında teşbih namazı kılınmalı mıdır?, Zilka’de Ayında teşbih namazına kalkılmalı mıdır?, Zilka’de Ayında hangi namazlar kılınır?, Zilka’de Ayında ne yapılır?, Zilka’de Ayı nedir? AÇIKLAMA: Bu ay da hac …

Peygamber Efendimizi Rüyada Görmek İçin Okuacak Dua

Dua’nın Sırrı: Peygamber Efendimizi rüyasında görmek isteyen kimseler Cuma geceleri iki rekat na­maz kılar ve Maun suresini kırk (40) kez okuyup abdestli olarak sağ taraflarına yatıp uyurlarsa Rasulüllah Efendimizi rüyalarında görürler. Maun Suresi: Era’eytellezî yükezzibü biddîn. Fezâlikellezî, yedu’ulyetîm. Ve lâ yehüddü alâ ta’âmilmiskîn. Feveylün lilmüsallîn. Ellezîne hüm an salâtihim sâhûn. …

Evliliğin Yolu Kısmet Duası: Taha Suresi

Cuma geceleri Taha suresini okumaya devam eden kızların ya da dul bayanların tez zamanda kısmetleri çıkar ve evlenirler. Taha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim Taha Ma enzelna aleykel kur’ane li teşka İlla tezkiratel limey yahşa Tenziylem mimmen halekal erda ves semavatil ula Errahmanü alel arşisteva Lehu ma fis semavati ve ma fil erdı …

Aile Huzuru İçin

Dua’nın Sırrı: Aile huzuru için aşağıda gelen isimler 313 adet cuma geceleri temiz suya okunarak içil­meye devam edilirse kısa zamanda aile huzu­ru sona erer, huzur ve bereket çoğalır. DUA: Yâ Vedûd, yâ zel arşil mecîd ve fe’âlün limâ yürîd

Düşmandan ve Tuzaklardan Korunma Duası

düşmandan korunmak için okunacak dua, kurulan tuzaklardan korunmak için okunacak dua Dua’nın Sırrı: Aşağıda gelen Ayeti Kerimeler Cuma ge­cesi miskianber mürekkebi ile yazılır ve aynı ayet yazının üzerine üç yüz on üç defa oku­nur ve su geçirmeyecek şekilde muhafaza içerisine alındıktan sonra üzerinde taşırsa düşman şerrinden korunmuş olur. DUA: Len …

Cuma Günleri Okunan Zenginlik Duası

cuma günü okunacak dualar, cuma günü hangi dualar okunur, cuma günü okunan dualar Dua’nın Sırrı: Cuma günleri Cuma namazından sonra yetmiş (70) defa aşağıdaki duayı okumaya devam eden kimseyi yüce Mevla diğer cuma­ya kadar her türlü sıkıntı ve meşakkattan kurtarır ve kimseye muhtaç olmayacak dere­ceye yükseltir. Halk arasında kadir ve …