İbadet Temizlik İlişkisi

Temizlik ikiye ayrılır; Maddi temizlik: Beden, elbise ve çevre temizliği. Manevi temizlik: Kalbimizin kötü duygu ve düşüncelerden arındırılması anlamındaki temizlik (Kalp temizliği). Dinimizde bir çok ibadetin ön şartı temiz olma şartına bağlıdır.

Allah’ın Varlığını Doğrulayan Ayterler

“… Bana ibadet et; beni anmak için namaz kıl.” Tâ-Hâ suresi, 14. ayet “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.” Zâriyât suresi, 56. ayet. “O size istediğiniz her şeyden verdi. Allah’ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız.” ibrahim suresi, 34. ayet. “(Resulüm!) Sana vahyedilen Kitab’ı oku ve namazı k …

İbadetin İnsana Kazandırdıkları

ibadet insana ne kadar, ibadet insana ne sağlar İbadet imanımızı pekiştirir ibadet bizlere sorumluluk bilinci kazandırır ibadet Ahlakımızı güzelleştirir ibadet insanı Allah’ın rızasına eriştirir ibadet insanı günaha yönelmekten (kötülüklerden) alıkoyar ibadet insanın sabırlı, kararlı ve ümitli olmasını sağlar

Neden İbadet Edilir

ibadet neden önemlidir, ibadetin önemi, ibadet neden yapılır Allah’ın rızasını kazanmak için O’na karşı kulluk görevimizi yerine getirmek için O’nun verdiği sayısız nimetlere şükretmek için

İbadet

Sözlük anlamı boyun eğme, itaat etme, kulluk etme, tapınma demektir. Terim olarak ise Allahü Teala’ya saygımızı, bağlılığımızı belirtmek, O’na olan kulluk görevimizi yerine getirmek, O’nun emirlerine uyup yasaklarından kaçınmak demektir.