Hastalıklardan Kurtulma Duası

ağrıya iyi gelen dua, ağrı duası, sızı duası, hastalıklara şifa duaları Dua’nın Sırrı: Vücuttaki her türlü yel, ağrı, sızı ve rahatsızlıklardan kurtulmak için Gaşiye sûresi üç gün yedişer (7) defa oku­nur. Bismillâhirrâhmanirrahiymi. DUA : (1) Hel etâke hadiysülğâşiyeti. (2) Vücûhün yevme- izin hâşi’atün. (3) ‘Âmiletün nâsıbetün. (4) Taslâ nâren hâmiyeten. …

Her Çeşit Göz Hastalığına Şifa Olan Ayet/Dua

DUA: Fe keşefna anke ğitaeke fe besarukel yevme hadid* Dua’nın Sırrı: Her çeşit göz hastalıklarına karşı yukarıdaki ayeti kerime en az üç gün, günde yetmiş (70) defa okunduğu takdirde şifa bulacağı muhakkaktır. Biz senin perdeni kaldırdık. Bugün artık gözün keskindir (denir).